NoviceProjekti

Mednarodne izmenjave dijakov

SGLŠ Postojna že več let organizira mednarodne izmenjave dijakov, saj se zaveda pomena širitve obzorja in pridobivanja novih znanj. V letošnjem šolskem letu bo kar osem SGLŠ-jevcev svoje poklicno usposabljanje z delom (PUD) opravljalo v tujini v okviru projekta Erasmus+, medtem ko bo SGLŠ v okviru istega projekta gostila štiri slovaške in dva finska dijaka.

Mednarodne izmenjave se udeležijo tisti dijaki, ki se izkažejo prizadevni v razredu in pri delovni praksi, biti morajo vešči vsaj enega tujega jezika (angleščina), biti odgovorni in samostojni ter zastopati SGLŠ v tujini. Medkulturna izkušnja dijaku poleg praktičnega usposabljanja omogoči širitev obzorja, socialne mreže in večjo samozavest. Mobilnost pomeni življenjsko izkušnjo, kako sobivati z drugimi in drugačnimi. 

Štirje SGLŠ-jevci so 3-tedensko izmenjavo opravljali v Bragi na Portugalskem, dva dijaka 3. letnika (IP zdravstvena nega) v Varkausu na Finskem in dva dijaka zaključnega letnika (IP gozdarski tehnik) v Linköpingu na Švedskem.

Naši dijaki svoje vtise vedno zapišejo v bloge. 3-tedenskim švedskim prigodam lahko sledite na http://stockholmskiseljaki.blogspot.com, portugalskim na http://sglsexchange.blogspot.pt/ in finskim na http://seljakavgradu.blogspot.fi/?m=1.

Koordinatorici izmenjave Eva Čeč in Tadeja Premrov