DogajaNovice

Mesec drsanja na SGLŠ

Mesec december in del januarja sta na SGLŠ Postojna namenjena športni vzgoji na drsališču.
Dijaki, ki drsajo tri ali štiri leta vsako zimo, zelo naprejujejo v znanju drsanja.

Vremenski pogoji niso vedno idealni, a letos smo imeli veliko srečo z vremenom. Kako že pravijo gozdarji? Ni slabega vremena, je samo slaba oprema.

Na koncu drsalne sezone so pripravljeni tudi na izzive kot je hokej z metlami, ki je na prvi pogled zelo enostavna igra. A samo na prvi pogled.

Terja pa veliko znanja iz drsanja: hitro zaustavljanje, spremembe smeri, obrate, preigravanje in dobro ravnotežje.

Veseli smo, da šola dijakom omogoči edinstven način izvajanja športne vzgoje.