Munera 3

Z 8.oktobrom 2018 smo v okviru projekta MUNERA 3 pričeli z izvedbo programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, samozaposlene in kmete.

Programi so namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in so za vse udeležence brezplačni.

Izbira se lahko med petimi različnimi programi.

v SGLŠ Postojna smo se odločili za dva programa v sklopu razpisa in sicer:

  • prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI, V. stopnja izobrazbe). Prekvalifikacija traja 1-2 leti,

v SGLŠ Postojna bomo prekvalifikacijo  izvajali v prihodnjem letu ob zadostnem številu prijav;

  • programi usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme programski svet MUNER-e 3 in potrdi Svet zavoda. Namenjeni so poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Gre za krajše programe, ki trajajo najmanj 50 ur;

V SGLŠ Postojna imamo potrjene naslednje programe usposabljanja:

  1. Angleška strokovna terminologija v gozdarstvu
  2. Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij
  3. Strokovna terminologija s področja zdravstva v angleškem jeziku
  4. Tehnike dela s traktorjem pri spravilu lesa
  5. Tehnike dela z motorno žago pri sečnji drevja
  6. Krojenje in klasifikacija g.l.s. ter nega gozdov

Pripravil: Franc Rot

Munera 3-Tehnika-Angleska strokov na terminologija v gozdarstvu

Munera 3-Tehnika-Krojenje in klasifikacija g.l.s. ter nega gozdov

Munera 3-Tehnika-Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij

Munera 3-Tehnika-Strokovna terminologija s področja zdravstva v angleškem jeziku

Munera 3-Tehnika-Tehnike dela s traktorjem pri spravilu lesa

Munera 3-Tehnika-Tehnike dela z m otorno žago pri sečnji drevja