Mizar

Ime izobraževalnega programa: mizar
Vrsta izobraževalnega programa: srednje poklicno izobraževanje
Trajanje programa:

odvisno od posameznika, največ 3 leta

časovni okvir izobraževanja si organizira udeleženec sam v dogovoru s strokovno delavko, ki je zadolžena za izobraževanje odraslih, lahko se vključi v organizirana predavanja, katerih razpored je v prilogi LDN-ja, oz. v skladu s sprejetim dogovorom in podpisano pogodbo z delodajalcem, ki izobraževanje naroči.

 

Naziv poklicne izobrazbe: mizar/mizarka
Pogoji za vpis:

končana osnovna šola  

– vpis poteka od 20. avgusta do zapolnitve mest, ki jih odobri ministrstvo

Organizacijski model in prilagoditve

Individualni organizacijski model: izobraževanje odraslih poteka v skladu s predmetnikom, ki je sestavni del LDN-ja,

 

za vsakega udeleženca pripravimo individualni izobraževalni načrt, kjer so napisane dogovorjene prilagoditve

 

Značilnosti izobraževanja

na konzultacijah se z učiteljem dogovori o ustrezni literaturi in načinu opravljanja izpita. Učitelj udeleženca lahko seznani z izpitnimi vprašanji in mu svetuje možne načine priprave na izpit

v nadaljnjih konzultacijah učitelj in udeleženec razrešujeta strokovne probleme, vezane na učno snov

praktični del pouka se izvaja v specializiranih šolskih delavnicah

praktično usposabljanje z delom opravljajo udeleženci v specializiranih ustanovah, kamor jih usmerja, vodi in pomaga pri izvedbi organizator PUD-a na šoli

udeleženec se z učiteljem in v dogovoru s strokovno delavko, ki je zadolžena za izobraževanje odraslih dogovori za izpit

cena vpisnina znaša 350 eur, vsak izpit 50 eur
Predmetnik: VEČ
Obvestilo o predvpisnem postopku VEČ
Obrazec evidenčnega vpisa VEČ