Mladi in lov

Glede na starost obiskovalcev in njihovo poznavanje biologije temo oz. vsebino naravoslovno – lovskega dneva prilagodimo.

Vsaka vsebina lahko zajema popolnoma osnovne pojme, primerne vrtcem ali OŠ, lahko pa zajema kompleksna znanja in vsebine za srednješolce, študente in odrasle. Glede na zanimanje in naročilo obiskovalcem prilagodimo nivo podajanja vsebine.

V grobem delimo tri sklope (po želji jih lahko tudi medsebojno združujemo):

ŽIVALOSLOVJE – prepoznavanje vrst divjadi, biologija divjadi in načini prilagoditev na preživetje.

 • Najpogostejše vrste sesalcev in ptic
 • Rast in razvoj živali
 • Prilagojenost živali na življenjsko okolje
 • Delitev živali na divjad in ostale prostoživeče živali

VRSTNA RAZMERJA – pregled vrst živali in njihova medsebojna razmerja (vplivi med osebki iste vrste ali drugih vrst)

 • Razmerja znotraj vrste
 • Razmerja med vrstami
 • Vpliv razmerij na preživetje osebka in njegova vloga v okolju

LOVSTVO KOT NARAVOVARSTVO – naravovarstveni pomen lovstva kot oblike trajnostnega gospodarjenja

 • Predstavitev lovstva v svetu in pri nas skozi zgodovinsko obdobje
 • Spreminjanje vloge lova v časovnem obdobju
 • Pomen lovstva kot naravovarstvene dejavnosti
 • Naravoslovna znanja potrebna za doseganje ciljev trajnostne rabe (poznavanje živali, sledi, biologija, razmerja…)

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja