Mladi in nudenje prve pomoči z ADE

Priča smo velikim spremembam življenjskega sloga, razmišljanj in navad. Mladi so postali še drznejši, še bolj zvedavi in ekstremni športniki, vozniki, tekmovalci in tekmeci…

Že pri navadnih, vsakdanjih opravilih želijo upoštevati olimpijska načela; višje, hitreje in močneje! Njihova merila samouresničitve so se spremenila.

Starejši osnovnošolci in srednješolci se ukvarjajo z ekstremnim športom ter situacijam v katerih je velikokrat lahko ogroženo tudi njihovo življenje prav tako pa so tudi mladi velikokrat priča nenadnim obolenjem starših ljudi, ki imajo lahko za posledico smrt.

Namen delavnice je osnovnošolce in srednješolce izobraziti v nudenju prve pomoči ter praktični uporabi AED (avtomatski zunanji defibrilator).

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja