Narava na privlačen način

Narava je tudi človekov življenjski prostor. O naravi lahko danes govorimo na dva skrajna načina. Lahko govorimo o prostoru naravnih bogastev, v katerega človek vstopa in ima od nje neposredne ekonomske koristi, ni pa del nje in niti ni odgovoren zanjo. Lahko pa o njej govorimo kot o avtonomnem organizmu, v katerem je človek moteč element. V obeh skrajnih gledanjih se je človek izločil iz narave.

In vendar je podoba narave, kot jo vidimo danes, v veliki meri posledica človekovega delovanja v preteklosti in danes. Zelo malo koščkov Zemlje ostaja, kjer človeška noga še ni stopila.

Človek se je v zgodovini učil gledati na naravo v luči stika z presežnim. Bila mu je tudi učiteljica in pomočnica.

Mladi so nekdaj živeli z naravo, saj so v njej delali skupaj s svojimi starši. Danes pa mladi razvitega zahodnega sveta prek medijev poznajo naravo kot znanstveni okrasek človekovega bivanja.

Šolanje jim pove veliko o naravi kot avtonomni enoti človekovega zavedanja. Vendar pa jim ne privzgoji zavedanja človekove tesne povezanosti z naravo in njegove odvisnosti od nje.

Narava je v znanstvenem pomenu velikokrat predstavljena kot prostor neizprosnega boja za obstanek, kar pa ni res.

Če ta »nova« spoznanja prenesemo na medčloveške odnose, potem lahko spoznamo pot za rešitev večine današnjih kriz v svetu. Te krize niso krize »ogrožene narave« ampak predvsem krize porušenih medsebojnih odnosov med ljudmi. Ti se kažejo tudi na vplivu človeka na naravo.

Otroci današnjega sveta bodo tisti, ki bodo oblikovali medčloveške odnose prihodnosti našega planeta in s tem pomembno vplivali tudi na okolje in naravo. Od njihove pripravljenosti prisluhniti naravi in sočloveku bo odvisna tudi njihova življenjska pot, ki bo soustvarjala prihodnost sveta.

Delavnica je povsem inovativna in v prilagojeni obliki jo je na gozdarskih tehniških dnevih izvajalo že več kot 7000 osnovnošolcev in njihovih učiteljev iz vse Slovenije.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja