Navodila za izpolnjevanje prijavnice: JE MOGOČE ZDRAVO HUJŠATI IN OB TEM ŠE PRIHRANITI?

kontaktna oseba

Je lahko odgovorna oseba ali tista oseba, ki organizira na vaši šoli tehniške dneve oziroma oseba, ki bo pooblaščena za dogovor o izvedbi tehniškega dne na SGLŠ in jo lahko kontaktiramo. Njej bomo oddano prijavo tudi potrdili.

Prejeti osebni podatki – ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov te osebe – bodo uporabljeni samo za izvedbo tehniškega dne in bodo ob koncu tekočega šolskega leta izbrisani.

želeni datum izvedbe Vključuje vse šolske četrtke in petke (razen v mesecu juniju, ko ne bo mogoče zagotoviti vseh terminov).  Ob povratni informaciji boste izvedeli, če je predvideni termin še prost. Če je termin že zaseden, boste dobili dneve in datume, ki bodo ob prijavi še na razpolago in se boste potem odločili za vam najbolj ustreznega. Zato je pomembna pravočasna prijava in s tem rezervacija določenega datuma.
število udeležencev Napišite predvideno število udeleženih otrok
razred Napišite razred ali kombinacijo razredov; sprejemamo učence tretje triade osemletke
število spremljevalcev Napišite predvideno število učiteljev spremljevalcev. Želimo, da so spremljevalci z udeleženci na dejavnostih v naravi. Poskrbeli bomo, da bosta dneva tudi zanje zanimiva in bogata.
čas prihoda Predviden čas prihoda v Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna oziroma ura, ob kateri boste prišli
čas zaključka Previden čas zaključka – po vaši želji, glede na vašo pot domov

posebne želje:

 

Posebne zahteve glede izbranega predvidenih aktivnosti. Če bo le mogoče, bomo vašo izbiro upoštevali.