Koledar dogodkovNovice

Nov razpis za štipendije v deficitarnih poklicih

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo danes na svoji spletni strani (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20152016-198-jr/) in na portalu e-uprava objavil nov razpis za štipendije v deficitarnih poklicih. Hkrati z razpisom je objavljena tudi nova vloga, ki pa jo bo mogoče ODDATI šele naslednji PETEK, 11. SEPTEMBRA OD 9. URE NAPREJ.

Gre za ponovljen razpis, saj so morali prvotnega, objavljenega 24. avgusta, zaradi sesutja spletne strani razveljaviti. Da se to ne bi ponovilo, so tokrat razpis objavili skupaj z vlogo, ki jih bodo začeli zbirati 11. septembra. Vloge, oddane pred začetkom roka za oddajo, bodo zavržene.

Razpis je namenjen dijakom oz. udeležencem izobraževanja odraslih, ki se šolajo za poklice, opredeljene kot deficitarne (MIZAR, GOZDAR IN GOZDARSKI TEHNIK) in so prvič vpisani v letnik (niso ponavljalci). K vlogi je treba priložiti fotokopijo spričevala šolskega leta 2014/2015.

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne vloge, do porabe sredstev oz. najdlje do vključno ponedeljka, 21. septembra. Prednost NE BODO IMELI dijaki 1. letnikov, kot je bilo sicer sprva napovedano.

Če bo istočasno (na isti dan in ob isti uri) prispelo več popolnih vlog in bo njihova skupna vrednost presegala še razpoložljiva sredstva tega razpisa, bodo odločali naslednji kriteriji: vpis v nižji letnik izobraževalnega programa, višja povprečna ocena v predhodnem šolskem letu, višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole, če vlagatelj letos prvič prehaja na srednješolsko izobraževanje, sicer pa višja povprečna ocena strokovnih predmetov.

Razpisanih je 1,2 milijona evrov, kar omogoča 1000 štipendij po 100 evrov mesečno. Štipendijo za deficitarne poklice je možno združevati z nekaterimi štipendijami (državno, Zoisovo, itd.), ni pa združljiva s kadrovsko štipendijo.

Vlagatelji lahko vlogo oddajo osebno na sedežu sklada (Dunajska 22, Ljubljana) ali priporočeno po pošti.