NPK koledar

 

NPK Rok za oddajo map Odpiranje map Preverjanje na terenu
gozdarski gojitelj /
gozdarska gojiteljica
gozdarski sekač /
gozdarska sekačica
8.6.2019 11.6.2019 18. in 20.5.2019
gozdarski traktorist /
gozdarska traktoristka
gozdarski žičničar /
gozdarska žičničarka
odkupovalec odpremnik lesa /
odkupovalka odpremnica lesa
8.6.2019 11.6.2019 20. in 21.5.2019
revirni lovec /
revirna lovka
upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 10.6.2019 13.6.2019 20.6 in 25.6.2019

Dodatne informacije

Sebastijan Bajc
sebastijan.bajc@siol.net
+386 (0)41 380 762