NPK koledar

 

NPK Rok za oddajo map Odpiranje map Preverjanje na terenu
gozdarski gojitelj /
gozdarska gojiteljica
12.1.2020 14.1.2020 23. in 24.1.2020
gozdarski sekač /
gozdarska sekačica
12.1.2020 14.1.2020 21. in 23.1.2020
gozdarski traktorist /
gozdarska traktoristka
14.1.2020 16.1.2020 28. in 30.1.2020
gozdarski žičničar /
gozdarska žičničarka
14.1.2020 16.1.2020 30. in 31.1.2020
odkupovalec odpremnik lesa /
odkupovalka odpremnica lesa
revirni lovec /
revirna lovka
upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 13.1.2020 15.1.2020 24. in 31.1.2020

Dodatne informacije

Sebastijan Bajc
sebastijan.bajc@siol.net
+386 (0)41 380 762