NPK koledar

 

NPK Rok za oddajo map Odpiranje map Preverjanje na terenu
gozdarski gojitelj /
gozdarska gojiteljica
26.6.2018 28.6.2018 6. in 7.7.2018
gozdarski sekač /
gozdarska sekačica
26.6.2018 28.6.2018 5. in 6.7. 2018
gozdarski traktorist /
gozdarska traktoristka
3.7.2018 28.6.2018 5. in 6.7.2018
gozdarski žičničar /
gozdarska žičničarka
odkupovalec odpremnik lesa /
odkupovalka odpremnica lesa
revirni lovec /
revirna lovka
 upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

Dodatne informacije

Sebastijan Bajc
sebastijan.bajc@siol.net
+386 (0)41 380 762