NPK koledar

 

NPK Rok za oddajo map Odpiranje map Preverjanje na terenu
gozdarski gojitelj /
gozdarska gojiteljica
 1.10.2018 3.10.2018 11. in 12.10.2018
gozdarski sekač /
gozdarska sekačica
1.10.2018 3.10.2018 10. in 11.10.2018
gozdarski traktorist /
gozdarska traktoristka
gozdarski žičničar /
gozdarska žičničarka
odkupovalec odpremnik lesa /
odkupovalka odpremnica lesa
revirni lovec /
revirna lovka
 upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

Dodatne informacije

Sebastijan Bajc
sebastijan.bajc@siol.net
+386 (0)41 380 762