NPK koledar

 

NPK Rok za oddajo map Odpiranje map Preverjanje na terenu
gozdarski gojitelj /
gozdarska gojiteljica
gozdarski sekač /
gozdarska sekačica
4.10.2019 6.11.2019 24. in 25.10.2019 (preverjanje bo potekalo v okolici Dravograda)
gozdarski sekač /
gozdarska sekačica
3.11.2019 5.11.2019 15. in 16.11.2019
gozdarski traktorist /
gozdarska traktoristka
gozdarski žičničar /
gozdarska žičničarka
odkupovalec odpremnik lesa /
odkupovalka odpremnica lesa
revirni lovec /
revirna lovka
upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 11.11.2019 13.11.2019 21.11 in 23.11.2019

Dodatne informacije

Sebastijan Bajc
sebastijan.bajc@siol.net
+386 (0)41 380 762