NPK koledar

 

NPK Rok za oddajo map Odpiranje map Preverjanje na terenu
gozdarski gojitelj /
gozdarska gojiteljica
gozdarski sekač /
gozdarska sekačica
2.9.2019 4.9.2019 12. in 13.9.2019
gozdarski traktorist /
gozdarska traktoristka
 2.9.2019  4.9.2019  13. in 14.9.2019
gozdarski žičničar /
gozdarska žičničarka
odkupovalec odpremnik lesa /
odkupovalka odpremnica lesa
revirni lovec /
revirna lovka
upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

Dodatne informacije

Sebastijan Bajc
sebastijan.bajc@siol.net
+386 (0)41 380 762