NPK koledar

 

NPK Rok za oddajo map Odpiranje map
gozdarski gojitelj /
gozdarska gojiteljica

9. 5. 2017

23. 5. 2017

6. 6. 2017

20. 6. 2017

10. 5. 2017

24. 5. 2017

7. 6. 2017

21. 6. 2017

gozdarski sekač /
gozdarska sekačica

8. 5. 2017

22. 5. 2017

6. 6. 2017

20. 6. 2017

9. 5. 2017

23. 5. 2017

7. 6. 2017

21. 6. 2017

gozdarski traktorist /
gozdarska traktoristka

9. 5. 2017

23. 5. 2017

13. 6. 2017

27. 6. 2017

10. 5. 2017

24. 5. 2017

14. 6. 2017

28. 6. 2017

gozdarski žičničar /
gozdarska žičničarka
odkupovalec lesa /
odkupovalka lesa

8. 5. 2017

22. 5. 2017

13. 6. 2017

27. 6. 2017

9. 5. 2017

23. 5. 2017

14. 6. 2017

28. 6. 2017

lovec /
lovka
revirni lovec /
revirna lovka

Dodatne informacije

Sebastijan Bajc
sebastijan.bajc@siol.net
+386 (0)41 380 762