DogajaKoledar dogodkovNovice

Obnova stare kredence za varovance Doma starejših v Logatcu

Na pobudo direktorice Doma starejših Logatec Helene Primc Kalan smo v lanskem šolskem letu obnovili staro kredenco, ki jo bodo spet lahko uporabljali varovanci doma v posebnem kotičku. Kredenco so v preteklem šolskem letu obnovili dijaki 2. letnika smeri mizar SGLŠ Postojna Boštjančič Miha, Židanek Nejc, Kobal Emanuel,  pod mentorstvom učiteljice Zorislave Makoter. Dijaki so iz kredence odstranili prvotno barvo, nadomestili nekatere dele z novimi, dodali nekatere dele okovja. Površinsko so kredenco pobarvali z krednimi barvami in na koncu lakirali s poliuretanskim lakom. Dokončno restavrirana kredenca je bila predstavljena 12. 9. na dnevu odprtih vrat Doma starejših Logatec kot eden izmed primerov sodelovanja z omenjeno ustanovo.

Obnovo in restavriranje lesenih izdelkov je šola uvrstila v odprti kurikul lesarske smeri. Dijaki lahko izdelke prinesejo od doma, v času pouka pa jih zaščitijo in obnovijo. Tako se seznanijo z vrednotenjem kulturne dediščine, zapisujejo postopke obnove in končno ovrednotijo stroške materiala in dela obnove ali restavriranja v ustrezno dokumentacijo.

Upajmo, da bo kredenca kot del kotička v Domu starejših Logatec obudila veliko lepih spominov in še naprej hranila vsakodnevne trenutke v krogu varovancev.