OBVEZNOSTI IZVAJALCA DNI DEJAVNOSTI

Pravočasno potrdi izbran termin oziroma predlagal drug termin, če bo izbrani termin že zaseden.
Dneve dejavnosti izvede po izbranem programu.

Odpove dogovorjen termin v primeru spremenjenih okoliščin (odsotnost izvajalca…) najpozneje en teden pred rezerviranim terminom in o tem obvesti prijavitelja ter se dogovori za nov termin.

V primeru nenadne višje sile (nepričakovana odsotnosti izvajalcev…) poskrbi za ustrezno zamenjavo učitelja izvajalca, če je to mogoče, ali pa poskrbi za nadomestno temo, če je to mogoče. Če to ni mogoče, brez posledic odpove rezervirani termin in če je mogoče, predlaga nov termin.

Prilagodi se udeležencem glede na njihove razumne želje.