OBVEZNOSTI PRIJAVITELJA IN KONTAKTNE OSEBE

Na tehniški dan prinese naročilnici za to dejavnost. Če je ne prinese, jo je dolžan poslati po pošti najpozneje v roku 5 delovnih dni od izvedbe dneva dejavnosti. Če je več dni dejavnosti za istega prijavitelja, potem je dolžan prijavnico oddati najpozneje ob zadnjem dnevu dejavnosti.
Pravočasno poravnati nastale finančne obveznosti.
Potrditi dogovorjeno (dogovorjen termin in ostale želje) po elektronski pošti (leon.kernel@guest.arnes.si) vsaj en teden pred načrtovano dejavnostjo.
Zagotoviti pravočasen prihod na dneve dejavnost.
Zagotoviti prisotnost spremljevalcev na tehniškem dnevu.
Vsaj en teden pred rezerviranim terminom obvestiti po elektronski pošti o bistvenih spremembah pri izvedbi dni dejavnosti (odpoved rezervacije, spremenjena izbira vrste dneva…).

Pravočasno sporočiti manj bistvene spremembe prihoda na delavnico v SGLŠ (premaknjen čas prihoda zaradi zastojev na cesti, zamudo zaradi težav s prevoznikom) – takoj ko težava nastane, sporočiti na telefonsko številko
031 557 436 – Leon Kernel.