OSNOVNE INFORMACIJE O ŠOLANJU

PREDAVANJA

Predavanja in konzultacije potekajo v učilnicah, specializiranih učilnicah in delavnicah SGLŠ Postojna. Izvajajo jih učitelji SGLŠ Postojna in zunanji predavatelji.

Začetek predavanj in konzultacij je praviloma v popoldanskem času ob 16.00 uri. Izjemoma je ura začetka predavanj spremenjena. Konzultacije imajo učitelji lahko tudi v času svojih govorilnih ur. Po dogovoru so lahko predavanja tudi v soboto.

Razpored predavanj in konzultacij poteka po dogovoru z učitelji prilagojeno predmetniku, ki se praviloma ponavlja na dve leti, oz. koledarju, ki ga udeleženci prejmejo ob vpisu. Spremembe urnika so možne, zato vedno pred odhodom na predavanja oz. konzultacije preverite sporočila na mailu.

OBVEŠČANJE

Osebno v pisarni svetovalke za izobraževanje odraslih v pisarni št. 26 (Dijaški dom SGLŠ) v času uradnih ur. Na elektronski pošti posameznika, posredovani ob vpisu v izobraževanje. Na oglasni deski izobraževanja odraslih pred pisarno svetovalke za izobraževanje odraslih.

V šolskem letu novost: eAsistent za udeležence izobraževanja odraslih.

Ob vpisu pridobite uporabniško ime in geslo za dostop do informacij o svojem izobraževanju.

ŠOLNINA

V šolnino je vključena vpisnina, organizacija in izvedba predavanj in vaj v prostorih šole, urejanje in vodenje  dokumentacije, ter opravljanje izpitov za posamezen predmet na prvih dveh izpitnih rokih. Opravljanje izpita na tretjem in naslednjih izpitnih rokih plačate ob prijavi. Poklicna matura in zaključni izpit nista vključena v šolnino.

Udeleženci lahko plačajo šolnino v enkratnem znesku ali v treh enakomerno razporejenih obrokih med šolskim letom. S plačilom prvega obroka, udeleženec potrdi svoj vpis.

PRIJAVA K IZPITU

Prijava na vse izpite za vse udeležence poteka enako. Na izpit se prijavite s čitljivo in pravilno izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite pri učitelju ob zaključku predavanj oz. konzultacij ali pri svetovalki za izobraževanje odraslih v času uradnih ur, ali v recepciji doma najkasneje pet dni pred izpitnim rokom. Odjavite se lahko najkasneje tri dni pred izpitnim rokom.

Na vsakem izpitu mora imeti udeleženec s seboj veljaven osebni dokument s fotografijo in potrdilo, da je izpit plačan.

REZULTATI IZPITOV

Informacije o ocenah končnih izpitov dobite na vaš mail, ali pri profesorjih oz. v sistemu eAsistent.

HIŠNI RED

Udeleženci izobraževanja odraslih so dolžni spoštovati hišni in šolski red SGLŠ Postojna (glej Pravilnik!).