DogajaKoledar dogodkovNovice

Po poteh Soške fronte – stalna strokovna ekskurizija

 

Strokovne ekskurzije dne,  26. 9. 2918 so se udeležili dijaki 1. a in 2. a oddelka.  Najprej smo si ogledali spomenik Pomnik braniteljem slovenske zemlje.  Spomenik stoji na razglednem vrhu Cerje na zahodnem robu kraške planote, od koder se odpira širok pogled na severni del Jadranskega morja, Furlanijo, Dolomite, Julijske Alpe in Vipavsko dolino. Pobuda za postavitev tega spomenika vsem tistim, ki so se na tem ozemlju borili in padli, je nastala v rodoljubni organizaciji TIGR.  Ogledali smo si zbirko, ki obeležuje prvo svetovno vojno in spoznali  geografske značilnosti kraške planote: različno rastje, drevesne vrste.

Naslednja točka je bila kostnica na Oslavju. V kostnici hranijo posmrtne ostanke približno 20.000 identificiranih padlih, med temi 138 avstro-ogrskih vojakov, v skupni grobnici pa še 37.000 neidentificiranih posmrtnih ostankov iz prve svetovne vojne.

Predzadnja točka je bil Sabotin.  Naravoslovna posebnost Sabotina je zlasti njegovo rastlinstvo, saj se tu stikajo tri velika podnebja Evrope – dinarsko, submediteransko in predalpsko. Na Sabotinu je v prvi svetovni vojni potekala soška fronta. Hrib je prepreden s sistemi jarkov in kavern, ki sta jih oba tabora zgradila pri utrjevanju svojih položajev. Dijaki so si del tega sistema tudi ogledali.

Zadnja točka je bila Nova Gorica. Nova Gorica  je z 13.491 prebivalci deseto največje  mesto v Sloveniji. Nastalo je po koncu 2. svetovne vojne zaradi delitve ozemlja med Italijo in Jugoslavijo.