DogajaKoledar dogodkovNovice

Podjetniška delavnica

V petek, 11. 5., so dijaki 3. letnika bolničar-negovalec obiskali Podjetniški inkubator v Velikem Otoku ob Postojni. Poslanstvo, dejavnosti  in prostore inkubatorja nam je predstavila koordinatorica inkubatorja Tamara Bergoč, z interaktivno delavnico pa je dijake vzpodbujal in vodil v podjetnost Nejc Konjevič, naj mentor Ustvarjalnika. Nejc je dijake navdušil tudi z nadaljevanjem delavnice v ponedeljek, 14. 5., na šoli. Marsikateri njegov nasvet bo dijakom ob zaključku šolanja v pomoč in usmeritev ob iskanju nadaljnjih poti. Hvala Nejc za odprtost, iskrivost in nagrade.

Zorislava Makoter