Preživetje narave in človeka

Predstavitev in delavnica PREŽIVETJE NARAVE IN ČLOVEKA se ukvarja s tabu temami sonaravnosti in trajnostnega razvoja, o katerih se običajno z otroki ne pogovarjamo, ker se nam odraslim zdijo samo po sebi umevne ali pa prezahtevne, in o njih tako otroci nimajo priložnosti govoriti, oziroma se o njih pogovoriti z odraslimi.

Delavnica se poleg tem trajnostnega razvoja in sonaravnosti dotakne tudi področja osebne rasti in medčloveških odnosov.

V podobni obliki je bila predstavljena že nekaj tisočem slovenskih osnovnošolcem v  okviru tehniških in ekoloških dni v SGLŠ in v OŠ po Sloveniji. Predstavitev je povsem izvirna, za slovenski prostor nova in je avtorsko delo Leona Kernela.

Delavnica je primerna tudi kot ustvarjalna vsebina razredne ure za osnovne in srenje šole.

Primerna pa je tudi za razmislek učiteljev in profesorjev na pedagoških konferencah.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja