PREŽIVETJE NARAVE IN ČLOVEKA

Sodobni čas postavlja pred prihajajočo generacijo velike zahteve. Preživetje narave in človeka je eno izmed temeljnih vprašanj današnjega in jutrišnjega časa.

Preživetje narave in človeka ni le stvar ohranitve narave. Je naloga ohranitve človeka in človečnosti.

Poškodovanost in ogroženost narave ni nastala samo zaradi nasilja nad naravo. Poškodovana narava je samo ogledalo močno poškodovanih medčloveških odnosov: ko manjšina vlada nad večino in jo izkorišča; ko tej manjšini sočlovek postane predmet, mu tudi narava ne pomeni ničesar več.

Zahodna razvita družba bo morala za svoj obstanek spremeniti svoj slogan iz boja za obstanek v smeri medsebojne pomoči na medosebni in na planetarni ravni. To se v določenem delu razvite družbe že dogaja.

Današnja mlada generacija bo tega sposobna, če bo začela svet popolnega nadzora nad posameznikovim osebnim življenjem polagoma spremeniti v svet medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Svet medijske manipulacije, nemirov, vojne in strahu bo morala spreminjati v svet zaupanja, miru in spoštovanja.

Da bo tega sposobna, se mora naučiti občutljivosti do sebe in do drugih. Mora si odgovoriti na temeljna vprašanja bivanja in sobivanja v družini in v družbi. Pogumno se mora spopasti s svojimi strahovi in pričakovanji in jih razumeti tudi pri drugih. Naučiti se mora kritičnega samostojnega razmišljanja.

V delavnici se udeleženci srečujejo z naravnimi civilizacijskimi vrednotami v okviru pogovora o svojih radostih, strahovih in načetih. Prav tako se srečajo z veseljem, skrbmi in načrti svojih staršev.

Delavnica v dialogu skuša nakazati bolj človeško družbo prihodnosti. Družbo, v kateri ne bo vladal več strah, ampak mirno, ustvarjalno medsebojno sožitje. Družbo, v kateri sočlovek ne bo več manjvredni sovražnik, ampak prijatelj.