PRIJAVNICA ZA DELAVNICO: UPORABA LESA V LOKALNEM OKOLJU

kontaktna oseba

Je lahko odgovorna oseba ali tista oseba, ki organizira na vaši šoli tehniške dneve oziroma oseba, ki bo pooblaščena za dogovor o izvedbi tehniškega dne na SGLŠ in jo lahko kontaktiramo. Njej bomo oddano prijavo tudi potrdili.

Prejeti osebni podatki – ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov te osebe – bodo uporabljeni samo za izvedbo tehniškega dne in bodo ob koncu tekočega šolskega leta izbrisani. 

želeni datum izvedbe Vključuje vse šolske četrtke in petke (razen v mesecu juniju, ko ne bo mogoče zagotoviti prav vseh terminov). Ob povratni informaciji boste izvedeli, če je predvideni termin še prost. Če je termin že zaseden, boste dobili dneve in datume, ki bodo ob prijavi še na razpolago in se boste potem odločili za vam najbolj ustreznega. Zato je pomembna pravočasna prijava in s tem rezervacija določenega datuma.
število udeležencev Napišite predvideno število udeleženih otrok
število skupin Največ dve skupini v okviru enega datuma. Za druge skupine pa je mogoče izbrati tudi ostale delavnice ali ustvarjalnice.
razred Napišite razred ali kombinacijo razredov; tretje triade in 6. razredov osemletke.
kraj izvajanja Če boste prišli na delavnico v Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo, izberite to možnost, če pa bi želeli imeti delavnico v vaši šoli in njeni okolici, izberite to možnost.
število spremljevalcev Napišite predvideno število učiteljev spremljevalcev. Želimo, da so spremljevalci z udeleženci na delavnici. Poskrbeli bomo, da bo dan tudi zanje zanimiv in bogat. Tudi zanje pripravimo malico.
čas prihoda

Predviden čas prihoda v Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna oziroma ura, ob kateri boste prišli: možnosti so med 7.30 in 9.30, izjemoma lahko po dogovoru pridete tudi pozneje.

Če je delavnica v šoli prijaviteljici, navedite čas začetka delavnic.

čas zaključka Previden čas zaključka delavnice.

posebne želje:

 

Možnost kosila v SGLŠ Postojna. Doslej so to možnost nekatere skupine že izkoristile in bile z njo zadovoljne. Cena kosila je 4.00 E na udeleženca (za spremljevalce je kosilo brezplačno). Za meni kosila se glede na želje dogovorimo, prav tako upoštevamo posebne želje za alergike in vegetarjance. Želje bomo lahko upoštevali samo, če bodo sporočene pravočasno (vsaj en teden pred predvidenim prihodom).