Priprava na NPK gozdarski traktorist

Ime izobraževanja:

Priprava na NPK gozdarski traktorist (32 ur)

Spravilo lesa z adaptiranim kmetijskim traktorjem za delo v gozdu

Namen/cilj:

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni s celotnim postopkom preverjanja (storitev z zagovorom) pri pridobitvi nacionalne kvalifikacije gozdarski traktorist.

Udeleženci bodo prejeli odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki so v sklopu ustnega zagovora pri pridobitvi NPK.

Udeleženci bodo delo s traktorjem praktično izvajali. Pri izvajanju svojega dela bodo dobili učiteljevo strokovno mnenje o pripravljenosti na preverjanje za pridobitev NPK gozdarski traktorist. Učitelj bo udeležence opozarjal na napake, ki bi bile lahko odločujoče pri preverjanju NPK.

Ciljna skupina: Kandidati z večletnimi izkušnjami pri spravilu lesa s traktorjem v gozdu
(vsaj 200 m3 na leto).
Vstopni pogoji: Uspešno zaključena osnovna šola (samo za kandidate, ki želijo kasneje pristopiti k opravljanju NPK-ja) .
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 8 udeležencev.
Trajanje: Tečaj obsega 32 ur in traja 4 dni:

  • teoretični del: 1 dan,
  • praktični del: 3 dni.
Velikost skupine:
  • 1. dan je največje število udeležencev 24,
  • 2., 3. in 4. dan je največje število udeležencev 6 na dan – 3 traktorji.
Obvezna oprema: Obvezna osebna varovalna oprema za delo s traktorjem v gozdu po zakonskih predpisih.
Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Priprava na NPK gozdarski traktorist (32 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Prednost priprave na NPK je praktično delo, pri katerem se izvaja konkretne učne situacije, podobne situacijam pri preverjanju v postopku pridobitve NPK gozdarski traktorist, ter podaja praktične nasvete in primere dobre prakse.

Udeleženec dobi strokovno oceno o pripravi na NPK gozdarski traktorist. Če  želi udeleženec svoje znanje še poglobiti, lahko ob doplačilu usposabljanje nadaljuje.

Udeleženec lahko s pridobljenim znanjem na usposabljanju z delom v gozdu odpravi pomanjkljivosti pri delu, s tem pa bolje pripravljen pristopi k samemu preverjanju.

Udeleženec osvoji funkcije in lastnosti traktorjev ter daljinsko vodeni vitel, kakor bo tudi potekal preizkus za pridobitev NPK.

Udeleženec razvije spretnosti skupinskega dela oz. dela pred skupino, ki spremlja njegovo delo in ga nadzira (se uspešno spopade s tremo pri delu, navadi se obvladati stres, ki nastopi pri izpitu).

Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo: vprašanja traktorist
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 6 kandidatov.
Morebitne posebnosti programa: Izvedba praktičnega dela usposabljanja se lahko terminsko premakne zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Kontakt

Za prijavo posameznika: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za prijavo skupine: tel. 05 850 10 32 ali e-pošta: marjeta.hribernik@kabelnet.net.

Za strokovne informacije: tel. 040 770 112 ali e-pošta: sluga.bole@gmail.com.

Cena: 369,00 eur