PROGRAMI IZOBRAŽEVANJ ZA IZREDNJE DIJAKE

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA RAZPISUJE NASLEDNJE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE ZA ŠOL. LETO 2018/2019

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (SPI)

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI)

PROGRAMI POKLICNO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA

 

Prijava za vpis: pošljite izpolnjeno vpisnico na mateja.mezgec-pirjevec@guest.arnes.si, ali jo prinesite osebno svetovalki izobraževanja odraslih Mateji Mezgec Pirjevec, ali jo oddajte v recepciji Dijaškega doma SGLŠ Postojna.

Vpis: osebno pri svetovalki izobraževanja odraslih Mateji Mezgec Pirjevec v pisarni št.26 v času uradnih ur od 20.avgusta dalje.

Dokumentacija za prijavo:

  • originali in kopije spričeval zadnje končane šole
  • obvestila o uspehu ob morebitnem nedokončanem šolanju
  • spričevala in obvestila o uspehu na zaključku izobraževanja
  • druge listine s katerimi dokazujete izobraževanje
  • osnovne osebne podatke

Informativni dan: 6. septembra 2019 popoldne ob 16.00

Vpisna Mesta