Vpis

Razpis za vpis v SGLŠ Postojna v šolskem letu 2020/2021

 

Izobraževalni program Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki)
BOLNIČAR-NEGOVALEC 26 30
GOZDAR 26 30
MIZAR 26 30
GOZDARSKI TEHNIK 28 30
LESARSKI TEHNIK (PTI) / 30
ZDRAVSTVENA NEGA SSI 28 30
ZDRAVSTVENA NEGA PTI / 30
DIJAŠKI DOM

15 za dekleta

40 za fante

Po dogovoru (v dijaškem domu je dovolj prostora za vse dijake in študente, ki bodo imeli pogoje za bivanje v njem).

 

Pogoji za vpis

 V vse zgoraj navedene programe se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. Posebnih pogojev za vpis v posamezni program ni (zdravniško potrdilo ni potrebno), vendar je zaradi narave izobraževanja zaželeno, da kandidati izkazujejo ustrezno psihofizično sposobnost.

 

Pomembni datumi

Informativna dneva bosta potekala 14. in 15. 2. 2020 (14. 2. 2020 ob 9.00 in 15.00, 15. 2. 2020 ob 9.00).

Ostali pomembni datumi vezani na vpis v srednješolsko izobraževanje: rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik za šolsko leto 2020/2021.

 

Dodatne informacije o vpisu dobite osebno pri svetovalni delavki Petri Prelc ali na telefonski številki +386 (0)5 850 10 33.

 

Obrazci za vpis

 Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_vpis_srednje.pdf)

  • Prijavnica za sprejem v dijaški dom

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/dijaski_dom_vpis.pdf)

 

Priloga