Vpis

Razpis za vpis v SGLŠ Postojna v šolskem letu 2020/2021

 

Izobraževalni program Število razpisanih mest za novince (redni dijaki) Število razpisanih mest za novince (izredni dijaki)
BOLNIČAR-NEGOVALEC 26 30
GOZDAR 26 30
MIZAR 26 30
GOZDARSKI TEHNIK 28 30
LESARSKI TEHNIK (PTI) / 30
ZDRAVSTVENA NEGA SSI 28 30
ZDRAVSTVENA NEGA PTI / 30
DIJAŠKI DOM

10 za dekleta

40 za fante

Po dogovoru (v dijaškem domu je dovolj prostora za vse dijake in študente, ki bodo imeli pogoje za bivanje v njem).

 

Pogoji za vpis

 

V vse zgoraj navedene programe se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. Posebnih pogojev za vpis v posamezni program ni (zdravniško potrdilo ni potrebno), vendar je zaradi narave izobraževanja zaželeno, da kandidati izkazujejo ustrezno psihofizično sposobnost.

 

Pomembni datumi

DATUM AKTIVNOST OPOMBA
14. in
15. 2. 2020
Informativni dan 14. 2. 2020 ob 9.00 in 15.00, 15. 2. 2020 ob 9.00
do 4. 4. 2016

Oddaja prijav za vpis na izbrano srednjo šolo

 

 

Oddaja prijav za dijaški dom

Učenci prijave izpolnijo v osnovni šoli. Praksa je, da jih osnovne šole pošljejo na izbrano srednjo šolo. Kandidati, ki niso več šoloobvezni, to opravijo sami.

 

Prijave za dijaški dom morajo učenci poslati sami, v kolikor jih ne izpolnijo v šoli.

8. 4. 2016 Objava stanja prijav v izobraževalni program v posamezni šoli na spletni strani MIZŠ  
do 26. 4. 2016 Možnost prenosa prijave v drug program ali šolo Prijave se obravnavajo enakovredno (ne glede ne to, ali so prišle v prvem roka ali so bile prenesene).
30. 5. 2016 Objava stanja prijav v izobraževalni program v posamezni šoli na spletni strani MIZŠ  
do 6. 6. 2016 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa in poteku vpisa meseca junija (datum, ura)  
od 15.
do 17. 6 2016
Vpis v programe brez omejitve O natančnem datumu in uri bodo dijaki obveščeni že v obvestilu, ki ga prejmejo 3. 6. 2015.
17. 6. 2016 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, vpis sprejetih kandidatov in oddaja potrdil za programe z omejitvijo  
27. 6. 2016 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in vpis sprejetih kandidatov  
po 1. 7. 2016 Vpis neuspešnih učencev na prosta vpisna mesta Kandidati, ki so imeli ob zaključku leta negativne ocene in se zato niso mogli vpisati v srednjo šolo, se lahko po tem roku vpišejo v programe, kjer so še prosta mesta.

Informacije o vpisu dobite osebno pri svetovalni delavki Petri Prelc ali na telefonski številki +386 (0)5 850 10 33.

Obrazci za vpis

 

  • Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_vpis_srednje.pdf)

  • Prijavnica za sprejem v dijaški dom

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/dijaski_dom_vpis.pdf)

 

Priloga

 

  • Vloga za subvencijo (shranjen dokument)