Koledar dogodkovNovice

Projekt Evropa v šoli – povezovalni tečaj

25. februarja so se na OŠ Pivka srečali učenci sedmega razreda in dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Cilj srečanja je bil pogovoriti se o globalni odvisnosti, skupni prihodnosti, pomenu soodgovornosti, solidarnosti in povezanosti ter skupnemu sodelovanju, da bi skupaj ustvarili še boljši jutri. Glede na sodelovanje s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, so se učenci OŠ Pivka seznanili še o skrbi za okolje, kako trajnostno gospodariti z gozdovi, preprečiti degradacijo zemljišč ter o posledicah po naravnih katastrofah v gozdovih. Tema, ki ustreza vsem tem kriterijem in je na našem področju še kako aktualna, je bila gozd in sanacija gozdov po žledolomu.

Žled v februarju 2014 je povezal mnoge ljudi in skupnosti v postojnski in pivški občini v prizadevanju za obnovo poškodovanih gozdov. Veliko gozda je že počiščenega in pogozdenega, žal pa ga še veliko čaka na sanacijo. Prav zato so se učenci in dijaki strinjali, da je potrebno gozdove danes in v prihodnosti varovati, jih obnavljati in pravilno gospodariti z njimi ter tako ohranjati njihovo ekološko, gospodarsko in naravno funkcijo. Učenci in dijaki so se tako dogovorili, da bodo en šolski dan preživeli skupaj in se učili kako pogozdovati. Dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna so prišli na OŠ Pivka v popolni gozdarski opremi, s seboj so prinesli  orodje, ki ga uporabljajo za pogozdovanje in je prav posebnih oblik. Najprej so učencem pokazali, kako se pravilno sadi drevje, kasneje so se pogumni učenci v tem preizkusili tudi sami. Skupaj so posadili smreko (Picea Omorika) in navadno brezo (Betula Pendula), učenci pa so si razdelili še sadike bukve (Fagus Sylvatica), ki jih bodo s pridobljenim znanjem, strokovno posadili doma.

Mogoče je bilo ta dan zaradi slabega vremena naše srečanje malo krajše kot smo načrtovali, vendar pa je bilo kljub temu zanimivo, poučno in koristno. Potrdili smo star gozdarski rek, da za gozdarje slabega vremena ni, saj smo drevesa posadili čeprav je snežilo. Četudi je žled v naših gozdovih in krajih povzročil veliko škode, ki še nekaj časa ne bo sanirana, je pa po drugi strani združil ljudi v pomoči eden drugemu, saj smo tako dijaki SGLŠ Postojna in učenci OŠ Pivka stopili skupaj in naredili nekaj za skupno prihodnost in naš še boljši jutri. Učenci so dejali: «Čeprav se je zgodilo samo enkratno sodelovanje, je v nas pustilo konkretne napotke in nasvete, kako skrbeti za naravo,  ji pomagati po naravnih nesrečah, predvsem pa nas je naučilo, kako pomembno je sodelovanje.«

Mentorici: Mateja Mezgec Pirjevec, Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna in mag. Mirjam Francetič, Osnovna šola Pivka