Koledar dogodkovNoviceProjekti

Projektni dan OSKRBA RANE

Aktiv zdravstvene nege je 18. 4. 2016 organiziral projektni dan na temo OSKRBA RANE z vabljenimi gosti. Projektni dan jepotekal v obliki predavanj in delavnic, ki so jih vodili vabljeni strokovnjaki, moderirali pa učitelji zdravstvene nege.

Z nami so bili naslednji vabljeni strokovnjaki s področja oskrbe rane:

  • Anel Kličić, dipl. zn. (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za travmatologijo, enota intenzivne nege),
  • dr. Danijela Semenič, dr. med. (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kirurške okužbe),
  • Tereza Golenko (MM Surgical Slovenija, projektni vodja),
  • Nives Arh (Simps’s, projektni vodja),
  • Suzana Majcen Dvoršak (Valencia d.d., projektni vodja).

Prvi del projektnega dne je potekal v obliki teoretičnih predavanj, ki so bila namenjena dijakov smeri zdravstvena nega ter dijakom tretjega letnika smeri bolničar-negovalec. V drugem delu so bile organizirane praktične delavnice s prikazom oskrbe rane s sodobnimi oblogami.

V skladu z učnimi programi so bili praktični prikazi osredotočeni na razjedo zaradi pritiska, diabetično stopalo, preventivo razjede zaradi pritiska in oskrbo razjede zaradi pritiska glede na stopnjo. Na delavnicah so sodelovali tudi dijaki kot asistenti izvajalcu posega in bili aktivno vključeni v sam proces z namenom približanja interdisciplinarnemu pristopu obravnave pacienta oziroma oskrbovanca.

Oskrba rane je aktivnost zdravstvene nege, s katero se medicinska sestra srečuje dnevno in je zato pomemben del aktivnosti medicinskih sester. Obenem je tudi aktiv zdravstvene nege svoja znanja obnovil in obstoječa nadgradil s sodobnimi trendi in pristopi, ki jih narekuje hiter razvoj.