Projekti

Prva zaposlitev na področju VI za leto 2016

Prva zaposlitev na področju VI za leto 2016 v okviru Operativnega programa  za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

  • Razpisovalec: MIZŠ 
  • SGLŠ je uspešno kandidirala z dvema vlogama, in sicer za vzgojitelja začetnika z izbrano kandidatko Avo Slejko in za učitelja v strokovnih modulih v zdravstvenih IP z Veroniko Kožman Tratnik
  • Vrednost projekta: 32.120,00 €
  • Trajanje projekta: 1. 4. – 30. 11. 2016 z obvezo do 30. 6. 2017