Koledar dogodkovNovice

Razpis za štipendiranje deficitarnih poklicev bodo ponovili

Ministrstvo bo razveljavilo razpis za deficitarne štipendije in objavilo novega, sporoča ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Zaradi velikega navala namreč nekaj ur ni delovala spletna stran sklada za razvoj kadrov.

V ponedeljek, 24. 8. 2015, na prvi dan oddaje vloge je prišlo do  tehničnih težav pri zagotavljanju dostopa do vloge na skladovi spletni strani.

Zaradi  sicer pričakovanega,  a kljub temu izjemno povečanega sočasnega obiska velikega števila obiskovalcev na spletni strani, so bile strežniške kapacitete povsem zapolnjene, kar je povzročilo nedosegljivost  in posledično nezmožnost dostopanja do vloge.

Analiza okoliščin  je pokazala, da vlagatelji, ki so želeli dostopati do vloge preko spletne strani, niso bili v enakopravnem položaju do vlagateljev, ki so vlogo prejeli na sedežu sklada.

Zaradi zagotavljanja enakih možnosti pri postopku oddaje vlog vsem vlagateljem, bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ponovno objavil razpis.

Več podrobnosti o  načinu oddaje vlog, razpisnih pogojih in  rokih za oddajo bo objavljenih na spletni strani sklada, na državnem portalu e-uprava in  Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

O podrobnostih bomo dijake obveščali tudi na spletni strani SGLŠ Postojna.