RAZPIS ZA VPIS IN POSTOPEK VPISA ZA KANDIDATE, KI SE BODO VPISALI PRVIČ

 

Informacije o vseh razpisanih programih za odrasle v šolskem letu 2019/20 so v Programi izobraževanj za odrasle.

Prijave za vpis lahko oddate na recepciji doma SGLŠ Postojna.

Sprejema jih tudi svetovalka za izobraževanje odraslih:

  • Mateja Mezgec Pirjevec pisarna št. 26, Dijaški dom SGLŠ Postojna v času uradnih ur osebno
  • na elektronsko pošto : mezgec-pirjevec@guest.arnes.si
  • po pošti na naslov: SGLŠ Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna, pripis« Izobraževanje odraslih«

Prijava za vpis je osnova za povabilo na vpis.

Ob vpisu boste podpisali osebni izobraževalni načrt in pogodbo o izobraževanju. S tem pridobite status udeleženca izobraževanja odraslih.