Koledar dogodkovNovice

Razstavno-prodajni kiosk na sejmu Ambient Ljubljana – sejem pohištva, 17.–22. november

Razstavno prodajni kiosk je v celoti nastal v Postojnski občini: naročila ga je Občina Postojna, oblikovan je bil biroju MISEL projektiranje&inženiring d. o. o., Iztok N. Čančula in izdelan v lesarskih delavnicah Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna.

Razstavljeni kiosk je prvi izdelek v letu 2015 vzpostavljene gozdno lesne verige v SGLŠ Postojna, ki se predstavlja na pohištvenem sejmu. Les za kiosk je bil posekan spomladi 2015 v šolskem gozdu (KO Rakulik), razžagan je bil na šolski žagi, v prvi fazi se je les sušil naravno in pozneje je bil dosušen v sušilnici. S septembrskim začetkom pouka so začeli nastajati prvi obrisi, se izoblikovale dokončne izvedbene rešitve in na sejmu Ambient si ga lahko ogledate. Pri izdelovanju so sodelovali dijaki drugega letnika izobraževalnega programa mizar ter učitelja Jože Ivančič in Franc Rot ter zunanji sodelavec Roman Pavčovič – vsi pa pod vodstvom vodje lesarskih delavnic v SGLŠ Postojna Janeza Rebca.

Izhodišča oblikovanja

Izdelava naj bo enostavna, ne pretežak, obstaja naj možnost prevoza s prikolico osebnega avtomobila ali s kombiniranim vozilom, rešitev naj ponudi sestavljivost v niz in postavitev neodvisno od okolice, ima majhen volumen skladiščenj, izdelan naj bo iz naravnih materialov naše doline, izgled naj bo zanimiv in inovativen, kiosk naj ponudi izvedbo s samooskrbo z energijo.

Izdelava

Kiosk je izdelan iz smrekovega lesa in vezane plošče, neto volumen znaša 0,86m³, tehta 350 kg.

Ogljični odtis

Kiosk skladišči 170 kg ogljika. V času rasti lesa, iz katerega je narejen kiosk, je drevo v procesu fotosinteze vsrkalo 900 kg ogljikovega dioksida in sprostilo 600 kg kisika. Ta količina sproščenega kisika zadostuje letni porabi dveh oz. treh odraslih oseb.