Koledar dogodkovNovice

Roditeljski sestanek

Vsako leto ponudimo staršem v okviru roditeljskega sestanka predavanje, ki osvetli katerega izmed zornih kotov sobivanja staršev z mladostniki. Letos je bil z nami Borut Kožuh, ki večino svojega dela posveča mladostnikom – predvsem takim, ki so se se znašli v še težjih nesoglasjih s seboj in okolico, kot to najstništvo že samo po sebi prinese. Ura, ki mu je bila namenjena, je minila kot bi mignil. Nas je nasmejal, nam dal misliti in nas opogumil, da smo podelili izkušnje med seboj …

 

VEČ O PREDAVATELJU

Po končanem študiju na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se leta 1985 zaposli kot vzgojitelj v Vzgojnem zavodu Logatec. Dve leti kasneje delo nadaljuje kot svetovalec na oddelku za mladostnike na Centru za socialno delo Ljubljana center, kjer leta 1990 s sodelavci ustanovi prvo domačo civilno svetovalnico za mlade, v okviru katere potekajo različne preventivne aktivnosti (informiranje, skupinsko delo z mladimi …). Ko na izkušnjah porastejo ambicije, oceni, da v civilni sferi za večje korake ni na voljo dovolj denarja. Tako leta 1994 kandidira za ravnatelja Mladinskega doma Jarše v Ljubljani. V tem času in v okviru splošne vsebinske prenove v ustanovo vpelje razvejano supervizijsko dejavnost, leta 1998 ustanovi Produkcijsko šolo, leta 2000 interno edukacijsko skupino, ki postane opazen akter v javnem sistemu izobraževanja učiteljev in vzgojiteljev, leta 2004 s sodelavci objavi vzgojni priročnik Mala knjiga za velike starše, v okviru različnih projektnih platform pa razvija oblike svetovanja in edukacije staršev. S civilno sfero vsa leta ohranja stik v preventivnem projektu Mladinske delavnice, v zadnjem desetletju se pojavlja tudi kot predavatelj s temami v kontekstu vzgojnih vprašanj.

Temeljno izobrazbo več kot desetletje dopolnjuje s Transakcijsko analizo, trenutno pa  na poti do modrosti na račun socialnega konstruktivizma daje prednost spoznanjem evolucijske psihologije, sociobiološkim disciplinam in temam s področja kognitivnih ved.