DogajaKoledar dogodkovNovice

SGLŠ Postojna pridobila nove gozdne površine

S Slovenskimi državnimi gozdovi (SIDG) in z Lesarji s srcem in hrbtnico je SGLŠ Postojna 10. januarja 2019 podpisala aneksa k pogodbama o izvajanju izobraževalnega progama s področja gozdarstva. Za SGLŠ Postojna to pomeni višjo ceno storitve sečnje in spravila, ki ju za opravljena dela v državnem gozdu dobi od SiDG. Dodatno pa je šola pridobila 50 hektarjev novih površin, ki jih bo uporabljala v izobraževalne namene. SGLŠ Postojna je sicer leta 2017 preko pogodbe pridobila v uporabo 33 ha gozdnih površin. Po podpisu pogodbe smo si skupaj ogledali tudi potek praktičnega pouka v gozdu na Javornikih. 🌲