DogajaKoledar dogodkovNoviceProjekti

SGLŠ sodeluje v projektu: 200 zaposlitev za mlade na področju socialnovarstvenih storitev

Projekt spodbuja zaposlovanja mladih na področju socialnovarstvenih storitev s pomočjo inovativne spletne aplikacije. Mladim brez zaposlitve ponuja teoretično izobraževanje, praktično usposabljanje in zaposlitev.

V družbi DEOS d.o.o., v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, Centra za poslovno usposabljanje Ljubljana in drugimi partnerji ter podporo Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajajo projekt 200 zaposlitev.

S tem bodo 200 mladih, starih do 29 let, doma iz Zahodne kohezijske regije brezplačno usposobili za 3 deficitarne poklice v socialnem varstvu in jih povezali z delodajalci za zaposlitev. Omenjeni poklici so: bolničar-negovalec, pomočnik kuharja in socialni oskrbovlaec.

Projekt bo potekal vse do konca oktobra 2019. Z delom na projektu so pričeli v začetku decembra minulega leta, prvi spekter usposabljanj se je pričel januarja, načrtovanih pa je še več krogov v pomladi in zgodnji jeseni.

Mladim je na voljo brezplačno izobraževanje za bolničarja negovalca, ki ga lahko zaključijo z republiškim izpitom in pridobijo IV. stopnjo izobrazbe. Vsi stroški so kriti s strani organizatorja projekta. Izobraževanja v okviru razpisa trajajo največ 2 meseca in do 150 ur, v kolikor pa kandidat potrebuje daljše izobraževanje, lahko le-tega zaključi izven razpisa na stroške podjetja DEOS. Dodatna prednost za prijavljene kandidate je tudi v tem, da bodo poleg brezplačnega izobraževanja deležni tudi dodatka za prevoz in dodatka za udeležbo na aktivnostih.

Ugodnosti so tudi na strani delodajalcev. Za vse kandidate iz razpisa, lahko delodajalci uveljavljajo subvencijo v višini 5.000 evrov, če jih zaposlijo za vsaj 1 leto. Zaradi tega je v prednosti tako delodajalec, saj prejme subvencijo, kot tudi kandidat/ka, saj ima avtomatsko prednost pri zaposlitvi. Organizirali bomo tudi več dogodkov, kjer bodo imeli delodajalci in kandidati možnost spoznavanja in povezovanja že tekom usposabljanja.

Na trgu dela primanjkuje bolničarjev-negovalcev, zato verjamemo, da bo projekt zelo uspešen.