Skrivnosti dreves in človeka

Življenje dreves in človeka sta v zgodovini tesno povezana. Prve naselitve človeka so bile vselej v povezavi z vodo in drevesi. Drevesa in gozdovi so nudili dovolj hrane in zavetja za prve ljudi. Skozi zgodovino je človek za svoje preživetje vzpostavil z naravo spoštljiv odnos. Drevesa so človeku poleg uporabne vrednosti pomenila simbolno prispodobo njegovega življenja. Zato je bil človek je skozi zgodovino večinoma skrben gospodar narave. Po dobi razsvetljenstva in industrijski revoluciji pa je človek v naravi postopno začel gledati trenuten dobiček. Ob tem se ni oziral na naravo in na sočloveka, ki je bil odvisen od nje. S tem je vse do današnjih dni postopoma zanemarjal skrb za naravo in sočloveka in oba brezobzirno izkoriščal.

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja