Knjižnica

Knjižnica

Knjižničarka: Krista Gorup
Telefon: +386 (0)5 850 10 26
Elektronski naslov: krista.gorup@guest.arnes.si

Za učenje potrebujemo učbenike, priročnike in strokovno literaturo. Poleg vsega naštetega knjižničarka poskrbi tudi za učbeniški sklad, v katerem imamo več kot 3000 učbenikov. Dijake in druge uporabnike knjižničarka navaja na samostojno uporabo knjižnega gradiva ter sodeluje z učitelji pri bibliopedagoških urah, pri urah knjižnične vzgoje in pri obveznih izbirnih vsebinah.

Delovni čas

PONEDELJEK 7:00–14:00
TOREK ZAPRTO
SREDA 7:00–14:00
ČETRTEK 7:00–10:00
PETEK 7.00–13.30
malica 11:30–12:00

Članstvo in izposoja

Ob vpisu v šolo postanejo vsi vpisani dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Izposoja je možna tudi brez izkaznice, vendar samo dijakom, ki so redno vpisani v šolo in odraslim, ki se izobražujejo v okviru izobraževanja odraslih. Izposoja za zunanje člane je možna, vendar le z izkaznico in plačano vpisnino 4 EUR. Dijakom je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.