Nagovor ravnateljice

Pridi po znanje
in uresniči svoje sanje

Pridite k nam po znanje in uresničite svoje sanje je moto Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Prenos kvalitetnega znanja je poslanstvo zaposlenih v SGLŠ Postojna, je zaveza življenja in delovanja v šoli, ki je s svojimi (merljivimi) rezultati prepoznavna tako v regiji in Sloveniji kot tudi v Evropi.

SGLŠ ponudi znanje, zgled in pot do cilja: zadovoljstvo v življenju. Ko se znanju pridruži vedenje, ki z leti vedno bolj črpa iz vrelca modrosti, spoznaš, da je življenje popolno, ko zmoreš sprejeti njegove svetlobe in sence, jih predihati in razumeti v številnih različicah… in ostati miren.

Voditi SGLŠ je poseben privilegij: je biti sodelavka najboljšim učiteljem, je druženje z ustvarjalnimi in modrimi ljudmi, je odprtost delovanja, ki zmore celovitost, je življenje, ki nudi varnost, je prostor rasti.

SGLŠ z znanjem uresničuje sanje.