aktivi

Strokovni aktivi

Strokovni aktivi obravnavajo vprašanja, ki so neposredno povezana s posameznimi strokovnimi področji. Pripravljajo in izvajajo strokovne ekskurzije, predlagajo nabavo učil, se medsebojno informirajo, planirajo izobraževanja, popularizirajo posamezna strokovna področja, dajejo pobude za doseganje večje učinkovitosti, aktivno sodelujejo z učitelji drugih šol ter s strokovnimi ustanovami (ZŠRS, CPI …). Posebna naloga aktivov je tudi izdelava izvedbenih kurikulov in načrtov ocenjevanja za vse oddelke in skupine, izdelava enotnih izpitnih vprašanj za zaključne izpite v poklicnem izobraževanju in vprašanja za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Vodje aktivov

Aktiv učiteljev v gozdarstvu Gregor Češarek
Aktiv učiteljev v lesarstvu Zorislava Makoter
Aktiv učiteljev v zdravstvu Sabina Špringar
Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov Petra Andrejašič
Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov Valentina Vončina
Aktiv vzgojiteljev Martin Koron
Aktiv učiteljev športne vzgoje Jasmina Žvokelj