komisije

Komisija za kakovost

 • Martina Klemenc, predsednica
 • Kristjan Gorup, članica
 • Zdravko Skrt, član

Poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2018_2019

Komisija za varstvo pravic

 • Jasmina Žvokelj, predsednica
 • Zdravko Skrt, član
 • katerikoli član pedagoškega zbora SGLŠ (glede na vsebino pritožbe)

Upravni odbor šolskega sklada

V šolskem letu 2019/20 se bo formiral nov upravni odbor šolskega sklada.

Izpitni odbor za zaključni izpit in poklicno maturo

 • Cvetka Kernel, predsednica
 • Marjeta Urbas-Hribernik, podpredsednica
 • Nataša Ujčič, tajnica
 • Matija Mišič, član
 • Gregor Češarek, član
 • Dragan Babuder, član