Vizija šole

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (v nadaljevanju SGLŠ Postojna) prenaša znanje in veščine mladim in odraslim na tehniških področjih, zato je v naših ciljih zajeta široka paleta dolžnosti in odgovornosti:

  • PRIDI PO ZNANJE IN URESNIČI SVOJE SANJE je skupni moto nas, zaposlenih v SGLŠ Postojna, pri delu z dijakinjami in z dijaki (v nadaljevanju dijaki) v izobraževalnih programih v šolskem sistemu in pri vzgojnem delu v dijaškem domu. V drugi polovici najstniških let mlade opogumljamo, da v spodbudnem okolju varno realizirajo vsaj del svojih včasih komaj slutenih sanj in jim omogočamo, da uresničitev preizkusijo v svetu odraslih.
  • V šoli omogočamo mladim in odraslim pridobivanje znanj in veščin s področij gozdarstva, lesarstva in zdravstva za opravljanje poklica in uspešno vključevanje v družbo; v dijaškem domu izvajamo vzgojni program in nudimo bivanje dijakom.
  • Postavljamo temelje za nadaljnje izobraževanje; prispevamo k razvoju gozdarstva in lesarstva ter zdravstva, omogočamo prilagodljivost in mobilnost, spodbujamo samostojnost, inovativnost in odgovoren odnos do dela.
  • Dijakinjam in dijakom omogočamo, da spoznavajo različne sisteme izobraževanja tudi v drugih državah Evrope, se tam strokovno izpopolnjujejo, spoznavajo medkulturnost in se jezikovno bogatijo.
  • Zagotavljamo vseživljenjsko učenje ter prispevamo k ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja in mestnih okolij, vzgajamo za trajnostni razvoj na področju gozdarstva, lesarstva in zdravstva.

Smo prepoznavni. Upoštevamo strateške cilje Evropske unije, da bo »postala najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti z več in z boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo«:

  • Moderniziramo sisteme izobraževanja in usposabljanja in oblikujemo dober sistem vseživljenjskega učenja (Evropski svet, Lizbona, marec 2000).
  • Izboljšujemo kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja v poklicnih in v strokovnih šolah (Evropski svet, Barcelona 2002).
  • Vsem omogočamo dostop do vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja ter ustreznega svetovanja.
  • Povezujemo vse sisteme izobraževanja (formalno in neformalno, mladine in odraslih, v šolah, v gospodarstvu, v obrti, v formalnih in neformalnih skupinah).

SGLŠ Postojna je najboljša gozdarska šola v Evropi po kriteriju uvrstitev na prva tri mesta na evropskih prvenstvih v gozdarskih veščinah za dijake in študente po letu 2002.

Na področju lesarstva je SGLŠ Postojna najbolj prepoznavna šola v Zahodni Sloveniji.

Dijaki, ki končujejo zdravstvene programe v Postojni, so zaželeni tudi v najbolj prestižnih zdravstvenih ustanovah tako na področju javnega kot tudi zasebnega sektorja.