Zaposleni v SGLŠ

Zaposleni v SGLŠ

 

Ravnateljica: Cvetka Kernel cvetka.kernel@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice: Marjeta Urbas-Hribernik marjeta.hribernik@guest.arnes.si
Svetovalna delavka: Petra Prelc petra.prelc@guest.arnes.si
Knjižničarka: Krista Gorup krista.gorup@guest.arnes.si
Koordinator del v gozdarstvu: Peter Bole sluga.bole@gmail.com
Organizatorica izobraževanja odraslih: Mateja Mezgec Pirjevec mateja.mezgec-pirjevec@guest.arnes.si
Glavna računovodkinja: Alenka Rutar alenka.rutar@guest.arnes.si
Računovodkinja: Larisa Mahnič
Knjigovodkinji: Nastja Rovan in Brigita Šorli
Poslovna sekretarka: Nastja Baša nastja.basa@guest.arnes.si
Vodja kuhinje: Erika Markut-Hreščak erikamarkut@gmail.com
Kuharici: Cirila Ženko in Milena Peranović
Organizatorica turističnega vodenja: Mirjam Fras
Receptorki: Tamara Fatur, Alenka Melink in Jadranka Žužek
Varnostnik: Timotej Petauer
Hišniki: Izo Saračević in Jovan Španić
Vzdrževalca učne tehnologije: Primož Bole, Valter Ivančič in Igor Žefrin
Kuharske pomočnice: Andrejka Pekić, Liljana Simšič, Rafaela Vidmar, Danijela Zalar Jambrošič in Neda Žnidaršič
Čistilke: Fatima Abdijanović, Magdalena Boštjančič, Gordana Bukovica, Irena Gliha, Amira Korlat, Šehida Mašić, Mileva Miljanović, Velinka Petrović, Mileva Šiljak, Nedeljka Vukadinović
Perica: Jovanka Manojlović

Učitelji

Ime in priimek Poučuje Elektronski naslov
Petra ANDREJAŠIČ angleščino in nemščino petra.andrejasic@gmail.com
Dragan BABUDER zdravstvo dragan.babuder@guest.arnes.si
Sebastijan BAJC gozdarstvo sebastijan.bajc@siol.net
Urša BLAZINŠEK zdravstvo urska.blazinsek@guest.arnes.si
Peter BOLE gozdarstvo sluga.bole@gmail.com
Tine BOŽIČ gozdarstvo tine.bwosc@gmail.com
Andrej ČEČ gozdarstvo andrej.cec@gmail.com
Gregor ČEŠAREK gozdarstvo jelov.storz@gmail.com
Martin DUŽNIK gozdarstvo martin.duznik@gmail.com
Anica EMILI PODBOJ naravoslovje anica.emili-podboj@guest.arnes.si
Tamara FATUR družboslovje, geografijo tamara.fatur@gmail.com
Kristjan GORUP informatiko kristjan.gorup@gmail.com
Marko GRANDLJIČ gozdarstvo mare.stru@gmail.com
Borut HORVAT gozdarstvo borut.horvat6@siol.net
Lara HRVATIN zdravstvo lara.hrvatin@gmail.com
Jože IVANČIČ lesarstvo joze.ivancica1@siol.net
Leon KERNEL gozdarstvo leon.kernel@guest.arnes.si
David LESKOVEC gozdarstvo david.leskovec@gmail.com
Martina KLEMENC družboslovje martina.klemenc@guest.arnes.si
Tilen Tej KRNEL zdravstvo tilen.krnel@gmail.com
Zorislava MAKOTER lesarstvo zorislava.makoter@guest.arnes.si
Aleksandra MAROLT zdravstvo aleksandra.hari@guest.arnes.si
Janez MEDEN gozdarstvo meden.janez@gmail.com
Igor MEZGEC naravoslovje in matematiko igor.mezgec@guest.arnes.si
Matija MIŠIČ lesarstvo matija.misic@gmail.com
Romano PAVLOVIČ lesarstvo romano.pavlovic@gmail.com
Tadeja PREMROV angleščino in slovenščino tadeja.premrov@guest.arnes.si
Franc ROT lesarstvo rotfranc@gmail.com
Zdenka RUDOLF slovenščino zdenka.rudolf@guest.arnes.si
Boris SAMEC gozdarstvo borissamec@gmail.com
Marija SLAVEC kemijo marija.slavec@guest.arnes.si
Zdravko SKRT športno vzgojo zdravko.skrt@siol.net
Katja STANEK umetnost katjastanek@gmail.com
Tina ŠORC psihologijo tina.sorc@guest.arnes.si
Sabina ŠPRINGAR zdravstvo sabina.springar@gmail.com
Urban UCIN gozdarstvo urban.ucin@gmail.com
Nataša UJČIČ slovenščino natasaujcic@yahoo.com
Marjan VADNU gozdarstvo marjan.vadnu@guest.arnes.si
Valentina VONČINA matematiko info.voncina@gmail.com
Sabina VRH matematiko sabina.vrh@gmail.com
Petra ZALAR PREMRL slovenščino 5ra.zalar@gmail.com
Jasmina ŽVOKELJ športno vzgojo zvokeljjasmina@gmail.com

Vzgojitelji

Ime in priimek Elektronski naslov
Tina AGIĆ tina.agic@gmail.com
Tanja ČEHIĆ tanja.cehic@gmail.com
Martin KORON martinkoron@gmail.com
Ava SLEJKO avaslejko@gmail.com
Miha UHELJ sgls.dom@gmail.com