Vizija šole

Srednja gozdarska in lesarska šola (SGLŠ) Postojna prenaša znanje in veščine mladim in odraslim na tehniških področjih, zato je v naših ciljih zajeta široka paleta dolžnosti in odgovornosti:

  • PRIDI PO ZNANJE IN URESNIČI SVOJE SANJE je skupni moto nas, zaposlenih v SGLŠ, pri delu z dijakinjami in dijaki v izobraževalnih programih v šolskem sistemu in pri vzgojnem delu v dijaškem domu. V drugi polovici najstniških let mlade opogumljamo, da v spodbudnem okolju varno realizirajo vsaj del svojih včasih komaj slutenih sanj in jim omogočamo, da uresničitev preizkusijo v svetu odraslih.
  • V šoli omogočamo mladim in odraslim pridobivanje znanj in veščin s področij gozdarstva, lesarstva in zdravstva za opravljanje poklica in uspešno vključevanje v družbo; v dijaškem domu izvajamo vzgojni program in nudimo bivanje dijakom.
  • Postavljamo temelje za nadaljnje izobraževanje; prispevamo k razvoju gozdarstva in lesarstva ter zdravstva, omogočamo prilagodljivost in mobilnost, spodbujamo samostojnost, inovativnost in odgovoren odnos do dela.
  • Zagotavljamo vseživljenjsko učenje ter prispevamo k ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja in mestnih okolij, vzgajamo za trajnostni razvoj na področju gozdarstva, lesarstva in zdravstva.

SGLŠ Postojna je najboljša gozdarska šola v Evropi po kriteriju uvrstitev na prva tri mesta na evropskih prvenstvih v gozdarskih veščinah za dijake in študente po letu 2002.

Na področju lesarstva je SGLŠ Postojna najbolj prepoznavna šola v zahodni Sloveniji.

Dijaki, ki končujejo zdravstveni program v Postojni, so zaželeni tudi v najbolj prestižnih zdravstvenih ustanovah tako na področju javnega kot tudi zasebnega sektorja.