DogajaKoledar dogodkovNovice

Študijski obisk finskih učiteljic (Erasmus+)

SGLŠ Postojna je med 3. in 6. aprilom gostila finski učiteljici zdravstvene nege iz partnerske finske srednje zdravstvene šole iz Varkausa. Mia Hahtala in Helena Käyhkö sta tudi mednarodni koordinatorici, ki skrbita za mentorstvo in evalvacijo praktičnega usposabljanja (PUD) dijakov SGLŠ Postojna, ki opravljajo prakso v tujini v okviru programa Erasmus+. Mia in Helena sta bili v Sloveniji na izobraževalnem obisku na delovnem mestu in si tako ogledali zavoda, kjer finski dijaki opravljajo svoj 7-tedenski PUD: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica in Zavod Pristan. Zaposlenim v zavodih sta se zahvalili za kakovostno prakso in mentorstvo, vodstvo zavodov pa je poudarilo, kako mobilnost finskih dijakov poskrbi za pozitivno izkušnjo vseh deležnikov; tako tujih dijakov kot tudi stanovalcev in zaposlenih v zavodih.

Mia in Helena sta si ogledali še Youth Hostel Postojna, kjer so finski dijaki običajno nastanjeni, in Vrtec Postojna, saj se zanimajo za sodelovanje v prihodnosti.

Finski mednarodni koordinatorici sta s SGLŠ-jevsko mednarodno koordinatorico Tadejo Premrov utrdili vezi in se dogovorili za sodelovanje med šolama tudi v prihodnje. V prihodnjem šolskem letu namreč načrtujemo štiri izobraževalne obiske na delovnem mestu; izobraževalne obiske slovenskih mentorjev na Finskem. S tem želimo mentorjem v zavodih in našim učiteljem omogočiti izmenjavo izkušenj in dobrih praks s finsko partnersko šolo ter vpeljavo trajnostnega čezmejnega sodelovanja, ki bogati vse vključene v mobilnosti.