Tečaj za gozdne žičničarje

Ime izobraževanja: Tečaj za gozdne žičničarje (80 ur)
Namen / cilj :

Namen 10-dnevnega usposabljanja »Tečaj za gozdne žičničarje« je namenjena tistim kandidatom, ki nimajo veliko izkušenj pri delu z gozdno žičnico v gozdu in si skozi 80 urno usposabljanje pridobijo dovolj veliko predznanje, da lahko samostojno opravljajo delo na gozdni žičnici in lahko kasneje pristopijo na preizkus za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)- gozdar žičničar.

Udeleženci se seznanijo z varnostjo pri delu z gozdno žičnico, z delitvijo žičnih žerjavov, vozički, s sidri in z izbiro stojišč žičnih žerjavov, žičnimi vrvmi, z osnovami projektiranja in organizacije dela.

Udeleženci se naučijo postavitve sider, podpor, napenjanja nosilne vrvi, plezanja na drevo, spletanja vrvi.

Praktično delo poteka na trasi žičnice, ki se jo montira, izvaja praktično spravilo lesa s pomočjo žičnice, seznanijo se z uporabo daljinskega upravljalca žičnice …

Udeleženci bodo na usposabljanju seznanjeni s celotnim postopkom preverjanja (storitev z zagovorom) pri pridobitvi nacionalne kvalifikacije gozdar – žičničar.

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki so v sklopu ustnega zagovora pri pridobitvi NPK žičničar.

Pri izvajanju svojega dela bodo s strani učitelja dobili strokovno mnenje o njegovi pripravljenosti na preverjanje za pridobitev NPK gozdar žičničar. Učitelj ga bo opozarjal na napake, ki bi bile lahko odločujoče pri preverjanju NPK.

Ciljna skupina: udeleženci, ki bodo nadaljevali delo kot gozdni žičničarji
Vstopni pogoji: uspešno zaključena osnovna šola (samo za udeležence, ki želijo kasneje pristopiti k opravljanju NPK gozdni žičničar)
Kraj: SGLŠ Postojna
Trajanje: Tečaj obsega 80 ur in traja 10 dni:

  • teoretični del in kabinetni del: 5 dni
  • praktične vaje: 5 dni
Velikost skupine:
  • 1.-5. dan je maksimalno število udeležencev 10
  • 6.-10. dan je maksimalno število udeležencev 4
Obvezna oprema: obvezna osebna varovalna oprema za delo z gozdno žičnico po zakonskih predpisih (varovalna čelada),  v nasprotnem primeru jo zagotovi izvajalec izobraževanja
Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Tečaj za gozdne žičničarje (80 ur)«
Prednosti udeležbe usposabljanja:

Udeleženci bodo imeli veliko praktičnega dela pri spravilu lesa z gozdno žičnico, zato je usposabljanje primerno za tiste, ki želijo naknadno pristopiti na preizkus za pridobitev NPK-gozdar žičničar in nadaljevati to delo tudi poklicno.

Velik poudarek je na varnosti pri delu pri opravljanju poklica gozdar žičničar.

Prednost izobraževanja je praktično delo, pri kateri se izvaja praktične situacije, ki so podobne situacijam pri preverjanju na postopku pridobitve NPK gozdar – žičničar ter podajanje praktičnih nasvetov in primerov dobre prakse.

Vsak udeleženec se navadi na skupino ljudi, s katero mora sodelovati in komunicirati ter se privaja na prihodnje delovno mesto in okolje.

Naš moto je: pri nas se ne samo plača in dobi potrdilo, ampak se tudi nauči!

Gradivo:
  • vprašanja in odgovori za zagovor na preverjanju NPK gozdni žičničar
  • interno gradivo »Gozdne žičnice«
Termini izvedbe: tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 6 udeležencev
Morebitne posebnosti programa: /
Kontakt

za prijavo posameznika: tel. 041 789 079 ali e-mail ivanka@sgls.si

za prijavo skupine: tel. 05 850 10 32 ali e-mail marjeta.hribernik@kabelnet.net

za strokovne informacije: tel. 051 668 010 ali e-mail scuka.tomaz@gmail.com

Cena: 990,00 eur