DogajaKoledar dogodkovNoviceProjekti

Triletno izobraževanje učiteljev gozdarstva (Erasmus+)

SGLŠ Postojna je z letošnjim šolskim letom pričela z dvemi Erasmus+ projekti, ki naslavljata teme sečnje, strojne sečnje, spravila in arboristike. Oba projekta trajata tri leta in predvidevata usposabljanja učiteljev za zgoraj omenjena področja. V projektih je naša šola parnterska organizacija.

Projekt ESTER predvideva usposabljanje učiteljev/inštruktorjev na področju sečnje, spravila, strojne sečnje in arboristike. V projektu sodeluje kot vodilni partner Češka, kot partnerji poleg SGLŠ Postojna sodelujejo še organizacije iz Španije, Irske, Velike Britanije, Romunije, Nemčije in Slovaške. Projekt EMFO bo nudil učiteljem usposabljanje in poenotenje standardov za pridobitev kvalifikacij na področju strojne sečnje. V projektu sodeluje kot vodilni partner Velika Britanija, kot partnerji poleg SGLŠ Postojna sodelujejo še Irska, Češka, Romunija in Slovaška.

Oba projekta sta se pričela septembra 2019 z uvodnim projektnim srečanjem, katerega se je udeležil Andrej Čeč, ki je koordinator omenjenih projektov v SGLŠ Postojna.