Uporaba lesa kot energenta

V vsej zgodovini so les uporabljali predvsem za kurjavo. V svetovnem merilu se še danes uporablja, kljub ostalim virom energije, predvsem za ogrevanje in kuho. Danes les dobiva še nove oblike uporabe za proizvodnjo energije.

Les kot obnovljiv vir energije je tudi CO2 nevtralen. Skladišči velike količine ogljika in lahko učinkoviti prispeva k zmanjševanju ogljikovega dioksida v ozračju. Hkrati je naš domač energent v naši domovini, ki je bogata z lesom.

Delavnica omogoča inovativno raziskovalno delo, tako učenci ali dijaki samostojno ali ob dodatnih urah konzultacij učiteljice izdelajo raziskovalne naloge.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja