Uporaba lesa v lokalnem okolju

Nekdaj je bil les vsakdanja surovina v življenju ljudi naših krajev. Ker je vsaka kmetija imela tudi svoj gozd, je bila uporaba lesa povsem naravna.

Vendar pa so les z rastjo industrijske proizvodnje zamenjali drugi materiali.

Danes se vse več ljudi spet vrača k materialu lesu, ki zamenjuje drage nenaravne materiale.

Delavnica omogoča inovativno raziskovalno delo; učenci ali dijaki lahko samostojno ali ob dodatnih urah konzultacij učiteljice izdelajo raziskovalno nalogo.

 

Ključne informacije

Prijavnica

Obveznosti izvajalca in obveznosti prijavitelja