Varno s traktorjem v gozdu

Ime izobraževanja:

Varno delo s traktorjem v gozdu (8 ur)

Prikaz spravila lesa z adaptiranim kmetijskim traktorjem za delo v gozdu

Namen/cilj:

Namen usposabljanja je povečati varnost in zmanjšati število nezgod, ki nastanejo pri spravilu lesa. Usposabljanje je namenjeno predvsem lastnikom gozdov, ki imajo malo izkušenj pri spravilu lesa.

Udeleženci bodo seznanjeni z zakonskimi predpisi, ki veljajo za spravilo lesa v gozdu. Seznanjeni bodo z najpogostejšimi nezgodami, ki so posledica napak pri spravilu lesa.

Namen usposabljanja je torej prikaz varnega dela in tehnik dela v posameznih podfazah traktorskega spravila (prazna vožnja, zbiranje in privlačevanje bremena, polna vožnja, rampanje lesa), s poudarkom na uporabi daljinsko vodenega traktorskega vitla.

Cilj usposabljanja je prikazati varno delo pri spravilu lesa iz gozda s sodobnimi traktorji in pripomočki za delo ter njihovo vzdrževanje.

Ciljna skupina: Lastniki gozdov, ki izvajajo spravilo lesa s traktorjem za lastne potrebe.
Vstopni pogoji: /
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 kandidatov.
Trajanje: Tečaj obsega 8 ur in traja 1 dan:

  • teoretični del: 3 ure,
  • praktični del: 5 ur.
Velikost skupine: Največje število udeležencev: 30.
Obvezna oprema: Za vse udeležence na usposabljanju je priporočena uporaba lastne varovalne opreme, v nasprotnem primeru jo zagotovi izvajalec izobraževanja.
Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Varno delo s traktorjem v gozdu (8 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Prednost udeležbe na usposabljanju je prikaz praktičnega dela v različnih terenskih razmerah pri spravilu lesa v gozdu.

Prikaz:

  • spravila na ravnem terenu (tanjši in debelejši sortimenti),
  • spravila v nagibu – privlačevanje lesa navzgor in navzdol (debelejši sortimenti),
  • spravila v nagibu – privlačevanje tovora z izogibanjem pomladitvenih jeder in povečanje vlečne sile vitla (škripec na sortiment).

Potrdilo omogoča lastnikom gozdov, da ga priložijo vlogi, če želijo kandidirati na razpis za evropska sredstva v okviru programa PRP.

Naš moto je: Pri nas se ne samo plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo: /
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.
Morebitne posebnosti programa: /
Kontakt

Za prijavo posameznika ali skupine: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za strokovne informacije: tel. 040 770 112 ali e-pošta: peter.bole@guest.arnes.si.

Cena: 40,00 eur