Varno delo z motorno žago

Ime izobraževanja: Varno delo z motorno žago (24 ur)
Namen/cilj: Osnovni cilji usposabljanja so:

  • povečati varnost pri podiranju drevesa,
  • povečati varnost uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo (s pravilno vzdrževano motorno žago se zmanjša možnost poškodb in urezov z verigo motorne žage),
  • poudariti pomen osebne varovalne opreme in
  • predstaviti zakonske predpise.

Udeleženci bodo na usposabljanju dobili odgovore in obrazložitve na vsa vprašanja, ki se bodo navezovala na vzdrževanje motorne žage.

Namen usposabljanja je spoznati vse tehnike varnega dela pri podiranju dreves (do 50 cm) ter spoznati tehnike dela pri rezanju grmišč in napetih vej ter praktično delo udeležencev.

Ciljna skupina: Lastniki gozdov, ki občasno rokujejo z motorno žago in jo želijo pravilno vzdrževati in uporabljati ter izvesti pravilno in varno podiranje drevesa
Vstopni pogoji: /
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 udeležencev.
Trajanje: Tečaj obsega 24 ur in traja 3 dni:

  • teoretični del: 5 ur,
  • kabinetni del: 3 ure,
  • poligonske vaje: 8 ur,
  • demonstracija in praktično delo po skupinah: 8 ur.
Velikost skupine: Največje število udeležencev 18 (1 učitelj na 6 udeležencev).
Obvezna oprema:

Obvezna osebna varovalna oprema za delo z motorno žago po zakonskih predpisih, v nasprotnem primeru jo zagotovi izvajalec izobraževanja.

Motorna žaga, ki nima nabrušene verige.

Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Varno delo z motorno žago (24 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Prednost usposabljanja je v praktičnem delu udeležencev, ki spretnosti osvojijo z brušenjem verige in z vzdrževanjem motorne žage v kabinetnem delu usposabljanja.

Na poligonskih vajah lahko udeleženci naredijo veliko različnih primerov podiranja drevesa.

Prejeli bodo veliko praktičnih nasvetov in primerov dobre prakse glede rokovanja z motorno žago in pri podiranju drevesa.

Učitelj k udeležencu usposabljanja pristopa individualno.

Vsak udeleženec usposabljanja pod nadzorom učitelja izvede sečnjo najmanj 2 dreves.

Potrdilo omogoča lastnikom gozdov, da ga priložijo vlogi, če želijo kandidirati na razpis za evropska sredstva v okviru programa PRP.

Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo: Zgibanka »Vzdrževanje motorne žage«, zgibanka »Tehnika dela z motorno žago«
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.
Morebitne posebnosti programa: Izvedba praktičnega dela usposabljanja se lahko terminsko premakne zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Kontakt

Za prijavo posameznika: tel. 041 789 079 ali e-pošta: ivanka@sgls.si.

Za prijavo skupine: tel. 05 850 10 32 ali e-pošta: marjeta.hribernik@kabelnet.net.

Za strokovne informacije: tel. 051 668 010 ali e-pošta: scuka.tomaz@gmail.com.

Cena 125,00 eur