Varno delo z motorno žago – nadaljevalni

Ime izobraževanja: Varno delo z motorno žago – nadaljevalni (16 ur)
Namen/cilj:

Osnovni namen usposabljanja je povečati varnost pri podiranju posebnih dreves (debela drevesa (nad 60 cm), močno nagnjena drevesa, dvojno drevo, gnila in suha drevesa).

Namen usposabljanja je spoznati vse tehnike varnega dela pri podiranju normalno rastočih dreves in osnove podiranja posebnih dreves, tj. nadgraditi osnovno znanje pri podiranju dreves.

Ciljna skupina: Lastniki gozdov, ki so si pridobili dovolj izkušenj pri delu z motorno žago in jo želijo pravilno uporabljati ter odpraviti določene pomanjkljivosti pri podiranju dreves.
Vstopni pogoji: Potrdilo o predhodni udeležbi na osnovnem usposabljanju za Varno delo z motorno žago (16 ur), ki ga je izdala SGLŠ Postojna.
Kraj: SGLŠ Postojna oz. pri naročniku v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 udeležencev.
Trajanje:

Tečaj obsega 16 ur in traja 2 dneva:

–        teoretični del: 3 ure,

–        kabinetni del: 3 ure,

–        demonstracija podiranja drevesa: 2 uri,

–        praktično delo po skupinah: 8 ur.

Velikost skupine: Največje število udeležencev 18 (1 učitelj na 6 udeležencev).
Obvezna oprema:

–        Obvezna osebna varovalna oprema za delo z motorno žago po zakonskih predpisih, v nasprotnem primeru jo zagotovi izvajalec izobraževanja,

–        motorna žaga.

Obvezni način preverjanja: /
Končni izkaz usposobljenosti: Potrdilo o udeležbi »Varno delo z motorno žago – nadaljevalni (16 ur)«
Prednosti udeležbe v usposabljanju:

Udeleženci bodo prejeli veliko praktičnih nasvetov in primerov dobre prakse pri podiranju drevesa, spoznali bodo postopke pri podiranju posebnih dreves.

Učitelj k udeležencu usposabljanja pristopa individualno.

Vsak udeleženec usposabljanja pod nadzorom učitelja izvede sečnjo najmanj enega posebnega drevesa.

Naš moto je: Pri nas se ne le plača in dobi potrdilo, ampak tudi nauči!

Gradivo: Zgibanka »Vzdrževanje motorne žage«, zgibanka »Tehnika dela z motorno žago
Termini izvedbe: Tečaj organiziramo, ko je prijavljenih najmanj 10 udeležencev.
Morebitne posebnosti programa: Izvedba praktičnega dela usposabljanja se lahko terminsko premakne zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Kontakt

Za prijavo posameznika ali skupine: tel. 041 789 079 ali e-pošta: brigita.sorli@guest.arnes.si.

Za strokovne informacije: tel. 040 770 112 ali e-pošta: peter.bole@guest.arnes.si.

Cena: 100,00 eur