DogajaKoledar dogodkovNovice

SGLŠ na VSESLOVENSKI PROSTOVOLJNI AKCIJI POGOZDOVANJA

Gospodar državnih gozdov, družba Slovenski državni gozdovi, znova pripravlja vseslovensko prostovoljno akcijo pogozdovanja. Ta je načrtovana za 6. april 2019. Akcija z naslovom Pomladimo gozdove 2019 bo potekala na petih lokacijah po državi, v njej pa naj bi posadili približno 10.000 sadik smreke, macesna, bukve, lesnike, hruške in češnje.

Slovenski državni gozdovi akcije pogozdovanja gozdov organizirajo v okviru obnove v ujmah poškodovanih gozdov. Slovenske gozdove so namreč v preteklih petih letih močno prizadeli žled, podlubniki in dva vetroloma. Te naravne katastrofe so po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije v državnih in zasebnih gozdovih skupaj poškodovale preko 16 milijonov kubičnih metrov dreves. Poškodovanih gozdov, ki jih bo treba v prihodnjih letih obnoviti, je za skoraj 33.000 hektarjev.

Po naravni poti se bo po ocenah zavoda za gozdove obnovilo 95 odstotkov teh površin, obnova s sadnjo pa bo potrebna na okoli 1700 hektarjih. Od žledoloma, ki je gozdove prizadel leta 2014, do danes je bilo posajenih okoli 600 hektarjev gozdov z okoli 1,5 milijona sadik gozdnega drevja. Obseg obnove in nege poškodovanih gozdov se sicer letno povečuje.

»Namen akcije obnove gozdov s sadnjo je v prvi vrsti osveščati o pomenu gozdov in njihove ohranitve za naslednje generacije. Z akcijo želimo krepiti zavedanje, da smo za naravo odgovorni vsi in da ji lahko vsi tudi pomagamo,« so navedli v Slovenskih državnih gozdovih.

Lani je bilo s sadnjo gozdnega drevja v državnih in zasebnih gozdovih skupaj obnovljenih skupaj 470 hektarjev, od tega 300 hektarjev gozdov, ki so bili poškodovani v naravnih ujmah. Skupaj je bilo samo v letu 2018 posajenih približno milijon sadik več kot 20 vrst gozdnega drevja. Letošnja akcija pogozdovanja bo potekala v Spodnjih Cvišlerjih pri Kočevju, Lovrencu na Pohorju, Ravniku pri Logatcu in dveh lokacijah pri Postojni – na Ravbarkomandi in pri koči Mladiki.

Letos so se akciji pridružili tudi zaposleni na SGLŠ Postojna.