VZPOSTAVITEV TRAJNOSTNEGA ŠOTORIŠČA ZA GIBALNO OVIRANE

Znesek, višina sredstev: 69.532,89 €

Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj in državni proračun za kohezijsko politiko

Znesek, višina sofinanciranja: 47.191,24 €

Status – faza: Zaključeno

Začetek: 1. 11. 2017

Datum zaključka: 30. 9. 2019

 

 

 

VLAGATELJ/ VODILNI PARTNER: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna


PARTNERJI:

Občina Pivka, Izobraževanje Tamara Urbančič s.p.,  Rihard Baša s.p.,


PREDSTAVITEV:
Trajnostno  šotorišče, ki smo ga vzpostavili, sledil načelu trajnosti –  uporabe kar največ naravnih materialov.

Z operacijo smo uredili povezavo med šotoriščem v parku SGLŠ Postojna in recepcijo ter sanitarnimi prostori, ki so že bili urejeni v okviru Youth hostla Proteus Postojna. Uredili smo tudi prostore za druženje – vse pa je prirejeno tudi osebam s posebnimi potrebami (predvsem gibalno oviranim).

Gostom so ponujene tudi kuharske delavnice. Kuharski mojster vodil kuharske delavnice priprave starih, avtohtonih jedi. Osnova so lokalni pridelki in proizvodi, delavnice so v skladu z letnimi časi in tradicijami lokalnih skupnosti. Ko vremenski pogoji dopuščajo, delavnice potekale na prostem. Udeleženci med ostalim spoznajo tudi tehnike kuhanja na odprtem ognjišču..

Poleg sanitarnih prostorov prirejenih gibalno oviranim smo v okviru tega projekta opremili tudi sobo za gibalno ovirane. Pri tem smo uporabili obstoječo notranjo opremo.

V šotorišču smo postavili glamping šotor in ga opremili z elementi prilagojenimi za osebe s posebnimi potrebami (predvsem za gibalno ovirane). Za vzpostavitev šotorišča smo nabavili šotor ter ga opremili, da bo ustrezal pogojem glamping šotora. Pri tem smo uporabili obstoječo opremo.

Operacija je predvidevala nadgradnjo že obstoječega stanja v zelo uspešno delujočem hostlu z  dobrimi rezultati. Z ureditvijo trajnostnega šotorišča se je povečalo število namestitvenih kapacitet ter posledično možnost povečanja delovnih mest.

Operacija  predstavlja novo in inovativno ponudbo, ki je v prvi vrsti namenjena osebam s posebnimi potrebami (predvsem  za gibalno ovirane posameznike), za športni turizem, za priprave paraolimpikov. Z uvedbo nove ponudbe smo podaljšali turistično sezono ter posledično možnost odpiranja novih  delovna mesta seveda glede na povečan obisk.


REZULTATI:
Z postavitvijo povezovalne klančine med recepcijo in hostlom se je vzpostavila možnost sprejemanja gibalno oviranih gostov tako na prostem v šotoru kot v hostlu v sobi prilagojeni gibalno oviranim.


CILJI:


DOLGOROČNI:

Uredil se je dostop za invalide s postavitvijo povezovalne klančine med trajnostnim šotoriščem in hostlom.

Oblikovali smo inovativi turistični produkt na osnovi obstoječe turistične infrastrukture: trajnostno šotorišče z glamping šotorom v inovativni obliki z izvedbo Tipi (indijanskega) glamping šotora, ki v Sloveniji še ni vzpostavljen.

Postavili smo izobraževalno interaktivni pano Pivških presihajočih jezer.

 

KRATKOROČNI:
Izobraževali smo šolarje in dijake v smeri eko kmetijstva z eko zasaditvami visokih gred in reje živali.

Izvedli smo športne in naravovarstvene aktivnosti  v sklopu Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer.

Izvedli smo kulinarične delavnice  za turiste, dijake, šolarje. Pripravljali smo  jedi iz lokalnih pridelkov in izdelkov, poudarek je bil na lokalni kulinariki in uporabi tradicionalnih tehnik pri pripravi jedi

 

Podatki o financiranju

Celotna vrednost projekta: 69.532,89 EUR

Zaprošen odstotek sofinanciranja: 80%

Sredstva EU: 37.752,99 EUR

Sredstva KOHEZIJSKE POLITIKE: 9.438,25 EUR

Lastna udeležba: 22.341,65 EUR