Koledar dogodkovNovice

Zahvala po obisku slovenskih otrok iz Zrenjanina in Pančeva

Konec marca 2017 so bili pri nas na dvodnevni delovni ekskurziji slovenski otroci Zrenjanina in Pančeva. Po zaključeni ekskurziji in prihodu nazaj domov smo prejeli zahvale sekretarja na Uradu za razvoj izobraževanja MIZŠ mag. Marka Koprivca in Milene Spremo, učiteljice slovenskih otrok v Zrenjaninu in Pančevu.

Zahvale prilagamo spodaj.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Spoštovani,
čestitam, za uspešno izvedeno  slovenskih otrok iz Zrenjanina in Pančeva v Slovenijo. Posebej bi se želel zahvaliti vsem, ki ste pri dogodku sodelovali. MIZŠ bo tudi v bodoče podpiralo vse aktivnosti, ki bodo služile ohranjanju slovenskega jezika in ohranjanju vezi s Slovenijo in slovensko kulturo med otroci slovenskega rodu, ki živijo izven meja matične domovine.

Lepo pozdravljeni,
mag. Marko KOPRIVC
SEKRETAR
___________________
Urad za razvoj izobraževanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Spoštovani,

V času od 26.3.-29.3.2017 so otroci in mladostniki, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika in kulture v Zrenjaninu in Pančevu, bili na delovni ekskurziji v Sloveniji.

/…/

Najlepša hvala tudi ravnateljici Srednje gozdarske in lesarske šole Cvetki Kernel, ki je našim srednješolcem omogočila prisostvovanje pouku na njihovi šoli ter tudi sodelovanje naših otrok pri praktičnem pouku na terenu. Opravičila bi se tudi za vse dodatne skrbi, ki ste jih imeli z nami ter se zahvalila za vso potrebno pomoč. Dijaki so bili navdušeni nad šolo, delom in prijaznimi profesorji, zato se tudi v njihovem imenu še enkrat zahvaljujem za vse. Ob tej priložnosti bi vas radi tudi povabili, da nas kdaj obiščete, odprti smo za sodelovanje.

Zahvala gre tudi Organizatorici turističnega vodenja in vodji Mladinskega doma “Proteus” pri Srednji gozdarski in lesarski šoli Mirjam Fras in vsem sodelavcem za pomoč pri namestitvi učencev ter sodelovanje. Pohvalili bi osebje doma, pri vas smo se prijetno počutili v času našega bivanja.

/…/

Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste omogočili prijetno bivanje našim otrokom v Sloveniji
in vse najlepše!

Lep pozdrav,
Milena Spremo, učiteljica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~